vineri, 30 noiembrie 2007

Vino la aniversarea a 89 ani de la Marea Unire!

Timpul.md: La Ialoveni, în memoria celor căzuţi pentru eliberarea BasarabieiLa Ialoveni, în memoria celor căzuţi pentru eliberarea Basarabiei

O troiţă la Cimitirul ostaşilor români

Sculptura monumentală a fost adusă din Maramureş

Natalia Hadârcă

Ieri, la Ialoveni a fost sfinţită o troiţă donată de Consiliul Mondial Român. Sculptura monumentală, realizată în Maramureş, a fost instalată în centrul orăşelului, acolo unde, în anul 1941, au fost înmormântaţi ostaşi români, căzuţi pentru eliberarea Basarabiei de sub ocupaţia sovietică

În locul unde zac osemintele a 20 de ostaşi români şi unul german, va fi amenajat un cimitir. Alături, s-a inaugurat o alee în cinstea a 12 deputaţi din Sfatul Ţării, care au votat Unirea, şi a altor personalităţi notorii din Basarabia. Iar la capătul aleii va fi zidită Biserica ortodoxă �Sfinţii Martiri Brâncoveni�. Scriitorul Andrei Vartic este nepotul primarului de Ialoveni, Andrei Constantin, care a inaugurat acest cimitir la începutul anilor �40. După ocupaţia sovieticilor, cimitirul a fost distrus, în locul lui fiind amenajat un punct de colectare a vitelor. Până în prezent despre faptul că acolo zac osemintele mai multor eroi români vorbeau doar câteva cruci de lemn - instalate cu trei ani în urmă de către localnici - şi câteva pietre rămase din fostul zid. Autorităţile centrale, dar şi cele locale, mai mulţi ani la rând s-au opus înverşunat amenajării acestui cimitir. Problema cea mare era că acesta se află chiar în centrul orăşelului, unde fusese planificată construcţia unor blocuri locative. Dar, după ce au fost adunate acte doveditoare, inclusiv mărturii din presa timpului, precum şi ale oamenilor care au participat la funeralii, anul acesta Consiliul local a votat ca în acel loc să fie amenajat un cimitir. În arhivele Ministerului Apărării Naţionale din România s-au găsit documente în care sunt indicate forma şi amplasamentul cimitirului ostăşesc din Ialoveni, ulterior distrus de tancurile sovietice.

La ceremonie au participat Florin Săsărman, membru al CMR, Excelenţa Sa Filip Teodorescu, ambasadorul României în R. Moldova, deputaţi, scriitori şi alte personalităţi de vază din republică. Cei prezenţi la eveniment au rămas încântaţi de faptul că sfinţirea troiţei a fost oficiată de un sobor de preoţi de la Mitropolia Basarabiei, în frunte cu Ioan Ciuntu, şi un sobor de la Mitropolia Moldovei, în frunte cu Vasile Cojocaru. Cu alte detalii despre acest cimitir, vom reveni săptămâna viitoare, într-un interviu acordat de scriitorul Andrei Vartic.

89 ANI DE LA ÎNFĂPTUIREA MARELUI IDEAL – UNIREA TUTUROR ROMÂNILORComunicat de presă

Organizaţia de Tineret a Partidului Liberal va organiza pe data de 1 Decembrie 2007, în Scuarul Teatrului Naţional de Operă şi Balet o Manifestaţie Culturală prilejuită aniversării a 89 ani de la Marea Unire şi Zilei Naţionale a Românilor de Pretutindeni.
Evenimentul se va desfăşura între orele 13:00 – 18:00 şi va include: discursuri ale unor personalităţi marcante ale Republicii Moldova, recital de poezii, victorină cu tematică istorică, concert şi dansuri populare. Participanţii la manifestaţie vor primi în dar o broşură cu poezii ale tinerilor premianţi la Simpozionul din 27 martie 2007, un CD de muzică patriotică, precum şi „Panglica Solidarităţii”.
Totodată, Organizaţia de Tineret a Partidului Liberal salută călduros românii din Ţară şi de pretutindeni şi invită pe toţi la sărbătoare.

Vino să aniversăm împreună!

89 ANI DE LA ÎNFĂPTUIREA MARELUI IDEAL – UNIREA TUTUROR ROMÂNILOR

Chişinău, 28 noiembrie 2007

Programul Manifestaţiei din 1 decembrie 2007, prilejuită aniversării a 89 de ani de la Marea Unire.

13:00-13:15 Depuneri de flori la monumentul lui Ştefan cel Mare
13:00-15:00 Repartizarea Panglicii Solidarităţii şi a programului manifestaţiei.
13:30-13:35 Imnul - „Deşteaptă-te române!”
13:35-13:45 Cuvânt de deschidere - Sergiu BOGHEAN, preşedinte al Organizaţiei de Tineret a Partidului Liberal
13:45-13:50 Anunţarea unui concurs de întrebări privind tematica Marii Uniri şi înscrierea doritorilor
13:50- 14:30 Discursuri:
Mihai GHIMPU, preşedinte al Partidului Liberal;
Dorin CHIRTOACĂ vicepreşedinte al PL;
Gheorghe PALADE, preşedinte al Asociaţiei Istoricilor din Republica Moldova;
Ion HADĂRCĂ, scriitor;
Daniela BUGA, profesoară de istorie
14:30-15:00 Luări de cuvânt
15:00-15:15 Recital de poezie patriotică - premianţii simpozionului din 27 martie 2007 organizat de OTPL.
15:15-15:30 Desfăşurarea concursului de întrebări şi premierea câştigătorilor
15:30-15:35 Declaraţia OTPL privind necesitatea instituirii zilei de 1 decembrie, drept sărbătoare naţională.
15:35-15:45 „Unirea celor trei principate româneşti”
Maria Sarabaş – „Hora Unirii”,
15:45-17:30 Concert. Vor evolua:
Ansamblul de dans popular - „Leagănul”
Interpreţi:
Maria Sarabaş
Maria Iliuţ
Anatol Dumitras
Costi Burlacu
Jabinschi Alexandru
Doina Cociu
Rusu Sergiu
satiric.timpul.md: Hai să întregim moşia...

Hai să întregim moşia...

Frate Smirnă şi tămâie,
Rămâneţi-ar să-ţi rămâie
Şi de cap şi de călcâie,
Că te-ntinzi precum o râie.
Vezi, românii cum mă sapă,
Suntem un pământ şi-o apă;
Hai să întregim moşia…
Şi s-o radem în Rossia!

Sunt suporter România

Basarabia e Romania!


Basarabia


Huliganii in concert "Basarabia pamant romanesc"

1 decembrie

Ce ureaza Ambasadorul Romaniei, R.Moldova la 1 decembrie


1 decembrie 2007 - Chisinau
1 decembrie 2006 - ChisinauHora UniriiNicolae Furdui Iancu - 1.Noi suntem romani!
Ziua Naţională a României
info de la Wikipedia: http://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Na%C5%A3ional%C4%83_a_Rom%C3%A2nieiÎntâi Decembrie este Ziua Naţională a României, potrivit Constituţiei din 2003, articolul 12, alineatul 2. Această zi a fost adoptată anterior, prin Legea nr. 10 din 31 iulie 1990, promulgată de preşedintele Ion Iliescu şi publicată în Monitorul Oficial nr. 95 din 1 august 1990, fiind o sărbătoare publică a României.

Semnificaţii istorice
La 18 Noiembrie/1 Decembrie 1918, Adunarea Naţională de la Alba Iulia, constituită din 1228 delegaţi, şi sprijinită de peste 100.000 de persoane adunate la eveniment din toate colţurile Ardealului şi Banatului, a adoptat o Rezoluţiune care consfinţeşte unirea tuturor românilor din Transilvania, întreg Banatul (cuprins între râurile Mureş, Tisa şi Dunăre) şi Ţara Ungurească (Crişana, Sătmar şi Maramureş).

Ziua de 1 Decembrie 1918 marchează bilanţul luptei românilor pentru întregire statală, care vine să încununeze precedentele acţiuni ale fraţilor din Basarabia (9 aprilie 1918) şi Bucovina (15 / 28 noiembrie 1918). Poporul român a valorificat conjunctura internaţională creată în urma primului război mondial şi a ştiut să se afirme în contextul mişcării de eliberare a popoarelor şi al victoriei principiului naţionalităţilor în Europa.

Rezoluţia votată de Marea Adunare Naţională, proclama:
1. Deplină libertate naţională pentru toate popoarele conlocuitoare. Fiecare popor se va instrui, administra şi judeca în limba sa proprie prin indivizi din sânul său şi fiecare popor va primi drept de reprezentare în corpurile legiuitoare şi la guvernarea ţării în proporţie cu numărul indivizilor ce-l alcătuiesc.
2. Egală îndreptăţire şi deplină libertate autonomă confesională pentru toate confesiunile din Stat.
3. Înfăptuirea desăvârşită a unui regim curat democratic pe toate tărâmurile vieţii publice. Votul obştesc, direct, egal, secret, pe comune, în mod proporţional, pentru ambele sexe, în vârstă de 21 de ani la reprezentarea în comune, judeţe ori parlament.
4. Desăvârşită libertate de presă, asociere şi întrunire, libera propagandă a tuturor gândurilor omeneşti.
5. Reforma agrară radicală. Se va face conscrierea tuturor proprietăţilor, în special a proprietăţilor mari. În baza acestei conscrieri, desfiinţând fidei-comisele şi în temeiul dreptului de a micşora după trebuinţă latifundiile, i se va face posibil ţăranului să-şi creeze o proprietate (arător, păşune, pădure) cel puţin atât cât o să poată munci el şi familia lui. Principiul conducător al acestei politici agrare e pe de o parte promovarea nivelării sociale, pe de altă parte, potenţarea producţiunii.
6. Muncitorimei industriale i se asigură aceleaşi drepturi şi avantagii, care sunt legiferate în cele mai avansate state industriale din Apus.Legea Unirii a fost ratificată prin Decretul-Lege No. 3631 din 11 decembrie 1918 de către regele Ferdinand I şi votată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 29 decembrie 1919, în unanimitate.

Ion şi Doina Aldea-Teodorovici

Eminescu


Limba românăDouă lacrimi gemeneMaluri de Prut


Doina si Ion Aldea Teodorovici - Indiferenta


Doina si Ion Aldea Teodorovici - Floare dulce de tei


Trei culori-Doina si Ion Aldea Teodorovici

Despre conflictul din Transnistria

Tinerii din Transnistria se revolta


Transnistria pamant rusesc!???


COMUNICAT DE PRESA: Schimb de experienta intre cluburile de tineret de pe ambele maluri ale Nistrului

15 tineri din regiunea transnistreana au participat in data de 9-10
noiembrie 2007 la un schimb de experienta cu tinerii din or. Ungheni


In perioada 9-10 noiembrie 2007, in cadrul proiectului"Consolidarea sectorului asociativ de tineret din regiunea transnistreana", implementat de organizatia neguvernamentala "Serviciu pentru Pace" in colaborare cu Asociatia "Evrica" din or. Ribnita, cu suportul financiar al Ambasadei SUA in Moldova s-a desfasurat un schimb de experienta intre cluburile de tineret de pe ambele maluri, organizat de catre Clubul de tineri "Phoenix" din or. Ungheni", in colaborare cu Primaria or. Ungheni.

Membrii clubului "Phoenix", condusi de liderul acestuia, Dontu Cristina, au luat initiativa de a invita la ei in localitate liderii cluburilor de tineret, recent formate din 5 localitati din stinga Nistrului (or. Tiraspol, or. Bender, or. Dubasari, or. Ribnita si s. Dorotcaia, r. Dubasari).

Pe data de 9 noiembrie 2007, in incinta Centrului de Resurse pentru Tineri "Faclia" din or. Ungheni s-au organizat diverse jocuri energizante si de cunoastere pentru a intari relatiile de prietenie dintre participanti, stabilite inca de pe parcursul scolii de vara "Tinerii de pe ambele maluri construiesc poduri de prietenie", organizata in luna iulie a anului curent.

Simbata, 10 noiembrie 2007, intre orele 9:30-11:00, cu totii au participat in cadrul unui seminar organizat la scoala internat din localitate, unde prin jocuri si discutii de la egal la egal cu elevii acestei institutii au fost abordate intrebari privind un mod sanatos de viata.

Intre 11:30-12:30, impreuna au asistat la desfasurarea competitiilor internationale de alergare pe sosea organizate in centrul orasului, iar dupa prinz tinerii de pe ambele maluri au participat la o actiune ecologica de constientizare a populatiei, unde in pofida timpului de afara, au fost afisate in parcul din apropierea garii feroviare panouri informative de tipul "Ocrotiti Natura!".

A urmat evaluarea activitatilor, unde participantii si-au expus parerea privitor la cele mai importante momente de pe parcursul acestor 2 zile, iar catre orele 16.00, intilnirea a luat sfirsit. Tinerii s-au despartit cu greu, planificind o noua intilnire. Pentru toti a fost o experienta interesanta si care la sigur va da nastere altor asemenea activitati.

Pentru informatii suplimentare:
Cristina Dontu - Liderul Clubului "Phoenix" din or. Ungheni
Florin Turcanu - Vicepresedinte ONG Serviciu pentru Pace florinsfp@gmail.comEx-consilierul lui Voronin:"In UE fara Transnistria"Tudor Petrov Popa - Free from Transnistria after 15 years


Transnistria - Europe's Black Hole [1-4]Places that don't exist, Transnistria [1 of 3]


Transnistria Trafficking Arms

Filme istorice

Recucerirea BasarabieiEvacuarea Basarabieimarea unireEliberarea BasarabieiBassarabia - Romanian land ! Basarabia Pamant Romanesc !"Mihai Viteazu - Unirea"


Dacii 1966 showdown Decebal vs Severus


Stefan cel Mare

N24 - Vector Est Basarabia pamant Romanesc

N24 Vector Est-Adrian Paunescu si fiul din Basarabia,part2Grigorie Ghimpu-N24-Vector Est Basarabia part1erou national Grigorie Ghimpu N24-Vector Est Basarabia part2erou national Grigorie Ghimpu N24 Vector-Est Basarabia part3
Mihai Ghimpu,n24 Vector Est Basarabia part2
N24 Vector Est-cu Untila PNL Basarabia part1Mihai Ghimpu,n24 Vector Est Basarabia part6Mihai Ghimpu,n24 Vector Est Basarabia part4
]


N24-Vector Est cu Pavlicenco-PNL BasarabiaMihai Ghimpu,n24 Vector Est Basarabia part1N24 Vector Est cu Mircea Toader PD Basarabia part1N24 Vector Est Mircea Toader si PD Basarabia part2N24 Vector Est-cu Untila PNL Basarabia part2N24 Vector Est Mircea Toader si PD Basarabia part3Intrunirea in PD Basrabia si Pohrib N24 Vector EstIntrunirea in PD Basrabia si Pohrib N24 Vector EstN24-Vector Est cu Pavlicenco-PNL Basarabia part2Alegeri si Geopoilitica N24 Vector Est Basarabia part2Mihai Ghimpu,n24 Vector Est Basarabia part3Basarabia si Romania.N24 Vector Est part1Alegeri si Geopoilitica N24 Vector Est Basarabia part1Mihai Ghimpu,n24 Vector Est Basarabia part5N24 Vector Est-Adrian Paunescu si fiul din Basarabia

Pro TV Chisinau - www.protv.md

Pro TV Chişiău www.protv.md

http://play.md/user/PROTV

O sa luptam pana o sa avem dreptul sa alegem

Problema transnitreana ar putea fi rezolvata

Retransmisia TVR1 urmeaza sa fie suspendata


Migratia moldovenilor imbogateste tara